El Hinduismo / Louis Renou

 3,00

Categoria: Etiqueta:

Descripció

Aquest llibre planteja noves formes d’abordar tant els problemes d’adaptació dels nens a l’escola com el paper de la mateixa en tant que institució immersa en una comunitat. La novetat de l’enfocament descansa en una concepció de l’escolar com a ésser social, condicionat pel medi en què viu, de l’escola com un instrument d’integració social i de la tasca educativa com una tasca pluridisciplinar, preventiva i profundament arrelada a la comunitat de pertinença. Aquesta ha de desenpeñar un paper rellevant tant en la comprensió dels fenòmens educatius com en la recerca de solucions que vagin retornant lentament el poder a la comunitat, la participació als ciutadans i el protagonisme a tots aquells que estiguin implicats en els processos educatius. Des d’aquesta òptica, els conceptes de normalitat i anormalitat, d’èxit i fracàs escolar, són qüestionats en la seva pràctica actual i obren noves perspectives de treball que ens permetran a tots ser protagonistes de la recerca de solucions als problemes que es plantegen a l’escola .

Informació addicional

CDU

294 Ren