Guia de novetats bibliogràfiques

Aquí es troben els documents adquirits per la Biblioteca Municipal Pompeu Fabra, recomanats per a majors de 13 anys.
Gener- Juny 2018

Juliol- Desembre 2017

Gener- Juny 2017